Tarieven

Fysio-2-go is onderdeel van Fysiotherapie De Rozenburcht. Derhalve worden alle behandelingen gedeclareerd via Fysiotherapie De Rozenburcht.
Fysiotherapie De Rozenburcht, dus ook Fysio-2-go, heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Voor de Achmea-groep zelfs een pluscontract.
Dat houdt in dat indien u voldoende aanvullend verzekerd bent, alle behandelingen vergoed worden.
Jonger dan 18 jaar, dan heb je recht op 18 behandelingen uit de basisverzekering.
Bent u niet aanvullend verzekerd dan gelden de volgende tarieven:

Prestatie Tarief
1. Fysiotherapie € 33
2. Oefentherapie Mensendieck/Cesar € 30
3. Manuele therapie € 45
4. Psychosomatisch Fysiotherapie € 40
5. Huid/Oedeemtherapie € 45
6. Bekkenfysiotherapie € 45
7. Screening € 10
8. Intake en Onderzoek na Screening € 43
9. Intake en onderzoek na Verwijzing € 43
Toeslag aan huis(Verwijzing verplicht) € 10

 

Niet nagekomen afspraken € 25,-

(Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt de behandeling bij u in rekening te brengen. De Verzekeraar vergoedt dit niet.)

.Buiten kantoortijd kunt u zich afmelden via de voice-mail (0102847365) of mailen: http://info@fysio-2-go.nl